Wprowadzone przez

I Licytacja mieszkania w Dębnie – lokal zabezpieczony

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39637Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2022r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się:pierwsza licytacjalokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, o łącznej powierzchni 46,08mkw. Z lokalem związany jest udział 317/10000 w częściach […]

Obwieszczenie o II terminie licytacji domu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 5,odbędzie się DRUGA licytacjanieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną położoną na działce nr 10/5 w Osinie (gm. Barlinek) o obszarze całej nieruchomości 0,0875 HA. Na działce […]

Obwieszczenie o I terminie licytacji lokalu mieszkalnego w Myśliborzu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 34286Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2022r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie siępierwsza licytacjalokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 36,00mkw. Z lokalem związany jest udział 55/1000 w nieruchomości wspólnej, […]

Obwieszczenie o I terminie licytacji lokalu mieszkalnego – LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ !!!!

!!!!!!LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ!!!!!! OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 5, odbędzie siępierwsza licytacja nieruchomościstanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 1 pokoju, […]

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 119/22 w dniu 25-11-2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 45 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),pierwsza licytacja nieruchomości:stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze 288/4 o identyfikatorze […]

OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 12:00 w:74-320 Barlinek działka nr 460/74 o identyfikatorze 321001 4 0002 460/74 w obrębie 0002 Barlinek zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/13 niewydzielonej części nieruchomości położonej:74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg […]

I Licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Golenicach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33250Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie siępierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 51,88mkw, z którym związany jest udział 436/10000 w nieruchomości […]

OPIS I OSZACOWANIE – OKUNIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2020 r. o godz. 11:00 pod adresem: OKUNIE (działka nr 44/1 oraz 55) 74-320 Barlinek zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 44/1 oraz działkę nr 55 położoną w obrębie ewidencyjnym OKUNIE o łącznej powierzchni […]