Licytacje komornicze

Licytacje Ruchomości

Nabywający obowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzielniu mu przybicia.
  • Gdy cena ruchomości przekroczyła 500zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 proc. wylicytowanej kwoty nie mniej niż 500zł.
  • Pozostała część ceny winna być uiszczona do godz. 12.00 dnia nastepnego. (art. 871 kpc).

Licytacje Nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.