Komornik Sądowy Patrycja Harbuz-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak jest uprawniona do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru Sądu Apelacyjnego, na którym działa komornik, niezależnie od miejsca zamieszkania dłużnika, o ile komornik spełnia ustawowe przesłanki do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości i opróżnienie lokalu, bowiem do ich prowadzenia właściwy jest komornik tego rewiru, w którym nieruchomość jest położona.

W przypadku egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Patrycja Harbuz-Nowak jest właściwa do prowadzenia spraw na obszarze miasta i gminy Barlinek, gminy Boleszkowice, miasta i gminy Dębno, miasta i gminy Myślibórz oraz gminy Nowogródek Pomorski.
Kancelaria Komornika Sądowego Patrycji Harbuz-Nowak dysponuje instrumentami elektronicznego ustalania składników majątku dłużnika w postaci:

  • dostępu do bazy danych systemu OGNIVO, służącej do ustalania rachunków bankowych,
  • dostępu do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPIK,
  • dostępu do wyszukiwania ksiąg wieczystych w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych,
  • dostępu do bazy SISP (REGON) oraz CEIDG,
  • dostępu do systemu ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) służącej do ustalania miejsca pracy, bądź prowadzenia działalności gospodarczej.