OPIS OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30-03-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 22/10
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości

stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składającej się z:
1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju oraz jednego pomieszczenia przynależnego – PIWNICY NR 13 O POW. 7,50 M2 o łącznej powierzchni użytkowej (tj. wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych): 45,5000 M2
Z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 619 / 10000, dla którego prowadzona jest KW SZ1M / 00023182 / 3 położonej
pod adresem: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 22/10 , dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00030849/9

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Patrycja Harbuz-Nowak

OPIS I OSZACOWANIE – mieszkanie Dębno

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2021 r. o godz. 13:00 pod adresem:
74-400 Dębno, Waryńskiego 28/3
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości
stanowiącej
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, o łącznej powierzchni 46,08mkw. Z lokalem związany jest udział 317/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 100036307
położony
pod adresem: 74-400 Dębno, Waryńskiego 28/3,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00039637/3

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak

OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
74-312 Golenice, Działka nr 414 obręb Golenice
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej
stanowiącej
nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 414 położoną w obrębie GOLENICE w gminie Myślibórz o powierzchni 0,0044HA położonej
pod adresem: 74-312 Golenice, Działka nr 414 obręb Golenice
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00039874/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Patrycja Harbuz-Nowak