OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2020 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 3,
odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, stanowiącej działkę nr 720, o łącznej powierzchni 0,0325 HA położoną w Myśliborzu przy ulicy Tuwima, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SZ1M/00019071/1.
ORAZ
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, stanowiącej działkę nr 722, o łącznej powierzchni 0,0328 HA położoną w Myśliborzu przy ulicy Tuwima, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SZ1M/00019081/4.

położonej pod adresem: 74-300 Myślibórz, Tuwima 3,
będącej własnością dłużników: Tadeusz Bartosik i Helena Bartosik na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Suma oszacowania wynosi 382 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 286 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 525/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Stanowiące przedmiot przetargu nieruchomości zlokalizowane są w Myśliborzu, przy ul. Tuwima 3, przy zbiegu z ulicą Żeromskiego, na obszarze osiedla mieszkaniowego położonego w odległości ok. 2 km na wschód od centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania mieszkalne jednorodzinne oraz wolne tereny inwestycyjne. W dalszej odległości znajduje się pozostała zabudowa miasta Myślibórz wraz z całą niezbędną infrastrukturą, grunty rolne, enklawy leśne. Dojazd do nieruchomości dogodny – drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą o nawierzchni szutrowej.
Działki nr 720 i 722 z obrębu Myślibórz 3 o łącznej powierzchni 653 m2 posiadają kształty regularne – działka nr 722 prostokątny, natomiast działka nr 720 prostokątny ze ściętym narożnikiem, teren działek o płaskiej konfiguracji. Na działkach w centralnej części posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z wbudowanym garażem, niepodpiwniczony. Teren wokół budynku zagospodarowany jako ogród przydomowy z nasadzeniami roślin ozdobnych, obsiany trawą. Wjazd do garażu utwardzony materiałem sypkim, dojście od budynku częściowo utwardzone płytkami ceramicznymi, częściowo wykonano utwardzenie z kamienni, częściowo wysypano materiał sypki. W części ogrodowej wykonano taras wylewany betonowy wykończony pytkami ceramicznymi. Teren działki częściowo ogrodzony – ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na słupkach stalowych, a od ulicy Tuwima wykonano ogrodzenie drewniane;
Nieruchomość uzbrojona w następujące media infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz.

Opis budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
W wyniku oględzin stwierdzono, że na działkach nr 720 oraz 722 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z wbudowanym garażem. Wejście do budynku oraz wjazd do garażu urządzono od strony północnej.

W budynku znajdują się:
na parterze: pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, pokój, łazienka, korytarz z klatką schodową, wiatrołap, kotłownia i garaż;
na poddaszu (I piętrze): cztery pokoje, łazienka, garderoba, korytarz;

Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy (z ewidencji gruntów i budynków) – 164 m2
Powierzchnia użytkowa (z obmiarów z natury) – 225,09 m2
w tym:
parter 106,27 m2
garaż 20,81 m2
poddasze 98,01 m2
Opis elementów budynku:
ELEMENT
OPIS
FUNDAMENTY:
żelbetowe;
ŚCIANY:
murowane z bloczków z betonu komórkowego, zewnętrzne ocieplone styropianem;
STROPY:
masywne;
DACH:
wysoki, wielospadowy, konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu stanowi dachówka; rynny i rury spustowe z profili PCV;
SCHODY:
wewnętrzne żelbetowe z okładzinami drewnianymi;
STOLARKA OKIENNA:
okna i drzwi balkonowe z profili PCV, częściowo ze szprosami; okna połaciowe drewniane;
STOLARKA DRZWIOWA:
drzwi wewnętrzne płytowe, zewnętrzne typowe stalowo-drewniane; wrota garażowe panelowe unoszone na prowadnicach;
PODŁOGI I POSADZKI:
w pokojach i na korytarzu poddasza panele podłogowe; w garażu posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach terakota;
TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY:
ściany i sufity otynkowane i pomalowane, w łazienkach i kotłowni licowane glazurą do pełnej wysokości; w kuchni ściany częściowo licowane glazurą przy szafkach kuchennych; w garażu ściany nieotynkowane;
INSTALACJE:
energii elektrycznej;
wodno- kanalizacyjna;
gazowa;
centralnego ogrzewania (kocioł gazowy, grzejniki płytowe);
ELEWACJA:
wyprawa klejowa na ociepleniu ze styropianu, brak cienkowarstwowego tynku strukturalnego;
WYPOSAŻENIE:
w łazience na parterze: umywalka, wc podtynkowe, brodzik
z kabiną prysznicową; w łazience na poddaszu: wanna narożna, brodzik z kabiną prysznicową, wc podtynkowe, bidet, umywalka;
w pokoju dziennym zainstalowano kominek;