OPIS OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30-03-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 22/10
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości

stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składającej się z:
1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju oraz jednego pomieszczenia przynależnego – PIWNICY NR 13 O POW. 7,50 M2 o łącznej powierzchni użytkowej (tj. wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych): 45,5000 M2
Z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 619 / 10000, dla którego prowadzona jest KW SZ1M / 00023182 / 3 położonej
pod adresem: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 22/10 , dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00030849/9

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Patrycja Harbuz-Nowak