OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 17-02-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem: 74-300 Myślibórz, Warszawska 14/9

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości

stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 3 POKOI, 1 KUCHNIA, 1 ŁAZIENKI, 1 PRZEDPOKOJU, o całkowitej powierzchni wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 80,1000 M2, z którą związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 84/1000, dla którego prowadzona jest KW nr SZ1M / 00028957 / 2 położonej
pod adresem: 74-300 Myślibórz, Warszawska 14/9 , dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00046168/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak