OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
74-312 Golenice, Działka nr 414 obręb Golenice
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej
stanowiącej
nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 414 położoną w obrębie GOLENICE w gminie Myślibórz o powierzchni 0,0044HA położonej
pod adresem: 74-312 Golenice, Działka nr 414 obręb Golenice
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00039874/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Patrycja Harbuz-Nowak