OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
74-400 Dębno, ul. Głowackiego 6
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania udziału wynoszącego 1/4 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej
stanowiącej
udział 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość stanowiącą działkę nr 650 położoną przy ulicy Głowackiego 6 o łącznej powierzchni 0,0706 HA zabudowaną budynkiem na cele mieszkalne o kubaturze 583 m3.
położonej
pod adresem: 74-400 Dębno, ul. Głowackiego 6
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00000450/6

[działka gruntu zgodnie z wpisem w KW SZ1M/00000450/6 dział I-Sp – w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość do dnia 28-11-2071r.]

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu

Patrycja Harbuz-Nowak